SDO 2010/11

SDO (Solar Dynamics Observatory) to satelita naukowy, który dzięki najnowszej technologii rejestruje obraz całego Słońca częściej niż co 10 sekund z niespotykaną dotąd rozdzielczością.
Praca SDO 2010/11 to reakcja na publikowane przez NASA zdjęcia Słońca a szczególnie na ich jakość, ilość oraz okoliczności powstania. Na podstawie tych zdjęć została namalowana seria obrazów olejnych. Następnie obrazy te zostały zamalowane czarną farbą. Film SDO 2010/11 to rejestracja procesu zamalowywania tych obrazów.

SDO (Solar Dynamics Observatory) is a scientific satellite, which thanks to the latest technology registers the image of Sun more often than every 10 seconds with unprecedented resolution.
The work SDO 2010/11 is my reaction to the photographs of Sun published by NASA - especially to the quality, number and circumstances in which they were taken. I have created a series of oil paintings based on those photos. Afterwards, the paintings were covered with black paint. The film SDO 2010/11 registers the process of painting over those works.

This text will be replaced
SDO 2010/11