KUPA
SHIT

2012

Akcja malarska w przestrzeni publicznej, która odbyła się w maju 2012 roku w ramach pikniku sąsiedzkiego zorganizowanego na warszawskiej Ochocie. Uczestnicy pikniku jak i przypadkowi przechodnie mogli znaleźć na chodniku lub w trawie małe obrazki olejne przedstawiające psie odchody.

The painting action - a part of a Neighbours' Picnic that took place in May 2012 in Warsaw district of Ochota. The participants and pass- ersby could find in the grass small paintings representing dog feces.

Kupa, 2012, olej na płótnie, 15 x 15 cm

Shit, 2012, oil on canvas, 15 x 15 cm