Album Lecha Majewskiego
The album designed by Lech Majewski

2010

Cykl obrazów przedstawiający wybrane strony i rozkładówki z albumu poświęconego twórczości lwowskiego rzeźbiarza rokokowego Pinsla. Album ten został zaprojektowany przez Lecha Majewskiego a znajdujące się w nim fotografie rzeźb są autorstwa Jerzego Łapińskiego.

The series of painting representing chosen pages and spreads from the album on the works by Pinsel - Rococo sculptor from Lviv. This album was designed by Lech Majewski and the photographs of the sculptures were taken by Jerzy Łapiński.

Album Lecha Majewskiego str. 6-7, 2010, olej na płótnie, 50 x 80 cm

The Album Designed by Lech Majewski page 6-7, 2010, oil on canvas, 50 x 80 cm